42-РА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ С ТЪРГОВСКО ИЗЛОЖЕНИЕ “ПТИЦЕВЪДСТВО 2022”
12-14.10.2022г., ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ

Събитието се организира от “Съюз на птицевъдите в България”.
В Изложението се включват щандовете на 20 водещи фирми от национален и световен мащаб, представящи последните новости в сектор «Птицевъдство».
Акцентира се на решения за проблеми в областта на генетиката, храненето на домашни птици, технологиите на отглеждане, здравето на птиците, лабораторната диагностика, хигиената на фермите и опаковането на яйца.
На събитието присъстват и официални лица, като министъра на земеделието Явор Гечев, заместник-министърът доц. Крум Неделков, изпълнителният директор на Българска агенция по безопасност на храните д-р Христо Вълчанов, изпълнителният директор на Държавен фонд Земеделие г-н Георги Тахов и неговият заместник г-н Георги Динев, изпълнителният директор на Центъра за оценка на риска по хранителната ветига д-р Койчо Коев, председателят на Българска стопанска камара г-н Добри Митрев.

 

http://www.bpu-bg.org/ 

 СВЕТОВЕН ТЪРГОВСКИ ПАНАИР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ЖИВОТНОВЪДСТВО EUROTIER 2022”,
15-18.11.2022, ХАНОВЕР, ГЕРМАНИЯ

EuroTier е водещ световен търговски панаир за животновъдство и управление на добитъка.
Платформата на глобалната животновъдна индустрия предлага пълен преглед на иновациите и установените стандарти.
Фокусът е върху говеждото, свинете, домашните птици и аквакултурите – преработката на фуражи в месо, мляко и яйца. Теми и тенденции, като алтернативни системи за хамбари, опазване на климата и околната среда, цифровизация, обработка, усъвършенстване и маркетингови продажби, предоставят информация и вдъхновение.
Основната целева група на посетителите са професионални фермери и търговци.

https://www.eurotier.com/en/